Informacje jak dodać wpis:

Jeżeli chcesz dodać wpis skorzystaj z linku o nazwie "Dodaj swoją stronę" znajdującego się w górnym menu lub wejdź do wybranej podkategorii, tam w polu "Adres" wpisz nazwę domeny swojej strony internetowej i kliknij na przycisk "Wyślij". Dalej postępuj według wskazówek zamieszczonych przy formularzu. Powodzenia.